Dragon Tavern Forums
 

Go Back   Dragon Tavern Forums > Members List

Denny_the_Wench Denny_the_Wench is offline

Adventurer

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. lbclap007
  06-17-2012 06:16 PM
  lbclap007
  Chúng tôi hi?n dang cung c?p m?t s? d?ch v? sau
  - Thi?t k? website 300.000d , T?ng tên mi?n và Hosting mi?n phí 1 nam (Hoàn thành sau 3 ngày dang kư)
  - T?o tài kho?n trên các di?n dàn, các trang rao v?t...10.000d/1000 tài kho?n/ 1000 di?n dàn
  - Bán 100.000 tài kho?n cùng m?t kh?u truy c?p trên các di?n dàn giá 100.000d (Hàng tháng du?c c?p nh?t các tài kho?n m?i do khách hàng s? d?ng b? khóa)
  - Dang tin 10.000d/ 100 Tin dang. Khách hàng dang 1000 tin du?c mi?n phí up tin 2 l?n/ ngày
  - Cung c?p danh sách hon 20.000.000 d?a ch? mail du?c phân lo?i, t? l? mail ho?t d?ng cao, giá 50.000d. T?ng kèm ph?n m?m l?c mail, g?i mail t? d?ng
  - Danh sách 11.000 di?n dàn, trang rao v?t vi?t nam giá 50.000d
  - Danh sách 190.000 boxlink các chuyên m?c dang tin giá 50.000d
  M?i chi ti?t vui ḷng liên h? Mr Khánh: 0934225077
  Yahoo: anhngo8x
  Skype: anhngo8x
  Mail: anhngo8x@gmail.com
 2. Kelric Valas
  03-21-2009 11:24 AM
  Kelric Valas
  Yeah yeah Happy Birthday, you old fart. =P
 3. QTChi
  03-21-2009 01:54 AM
  QTChi
  Happy Birthday! And woot! Another RKer!

About Me

 • About Denny_the_Wench
  Location
  Keighley
  Interests
  RK, TW
 • Signature
  Denny TheWench ~ Moon Elf Ranger
  Pethedine ~ Storm Lord
  Slasher White ~ Dwarven Beserker
  Silks ~ Agent
  Mr Boner ~ Black Seer

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 03-17-2009 05:13 PM
 • Join Date: 10-11-2008
 • Referrals: 0


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Style by: vbskinpixel.com